UW fondsenwerver 

Bravo Fondsenwerving

Het begon allemaal met het idee om goede doelen  te ondersteunen in een moderne omgeving. Wij maken ruimte dat het mogelijk is.

Jurgen Dennen, Oprichter

PROJECTEN

Nederland Vrijwilligersland

Er is aanwijsbaar geen land in Europa waar per hoofd van de bevolking meer vrijwilligers zijn

dan in ons kleine kikkerlandje. Ook geen land waar meer stichtingen, verenigingen en ngo's

(= non-profit, niet door de overheid georganiseerd) zijn - elk met eigen doelstellingen, ambities,

besturen enz. Zij doen recht aan ons democratisch verworven recht tot vereniging en vergadering.

Dat maakt ons land zo leefbaar. Zelfs kleine dorpen van minder dan 2.000 inwoners in onze mooie

regio-noord (Groningen, Friesland, Drenthe) hebben vaak 20 of meer organisaties waar wij volksvlijt

beoefenen, onze extra energie in steken of die gebruiken om elkaar bij te staan.

Dat zorgt er tegelijkertijd ook voor dat er veel concurrentie is voor de beschikbare middelen van

publieke en private regelingen voor subsidies of ondersteuning. Door zowel de overheid als

door charitatieve en vermogensfondsen. Uw ambitie en het budget daarvoor lopen zelden met

elkaar in de pas. In dat oerwoud van regelgeving, onder het juk van de vereisten en voorwaarden

van lokale en provinciale overheden enerzijds, en de private fondsen die nog net iets dichterbij

uw doelstellingen staan anderzijds. Hebt u een ervaren gids nodig?  Wij hebben daarvoor o.a. de

cursus fondsenwerving gevolgd bij de Vrije Universiteit Amsterdam .Met onze expertise zijn wij graag behulpzaam.

Waarom nodigt u ons d.m.v. contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

Dan kunnen we vaststellen of wij iets voor uw organisatie kunnen betekenen. Een KvK-

registratie is wel een vereiste. Verder een volledig bestuur om uw aanvraag verder in behandeling te nemen.

Organisatie: ...................................

Adres: .............................................

Email/ contact nummers: ........................................

Secretaris met mobiele nummer: ............................

KvK n° met datum eerste registratie: ......................

Jaarcijfers beschikbaar: ...........................................

Bedrag dat u zoekt en korte beschrijving waarvoor: ......................

ONZE WERKWIJZE

Alles wat we doen wordt uitgevoerd met aandacht voor detail.

Alles van planning tot Projectfinanciering.